Bli medlem i Vestli IL !

Vestli Fotball er et godt sted å være, både for store og små. Det er vårt formål.

Alle som vil begynne med fotball skal inn til en samtale med noen fra Vestli IL Fotball.
Trenere, lagledere eller andre som får forespørsel om at noen har lyst til å begynne med fotball, tar kontakt med Ivan Heggelund, ivan@ekspert.net eller andre fra Vestli IL Fotball.

Vi har retningslinjer rundt spillerantall på alle alderstrinn og følger disse! Hvis det ikke er ledig plass på et alderstrinn, setter vi opp ventelister til vi får med trenere, lagleder og en foreldregruppe, som er det som skal til for å lage et nytt lag. Er dette på plass opprettes et nytt lag når vi har spillere nok til det.

Alle nye spillere må møte med foreldre for å få informasjon om klubben og hva som kreves av medlemmer i klubben.
Viktige punkter vi skal informere om er:
  • Innmeldingsskjema.
  • Holdningskontrakt m/ underskrift.
  • Priser på treningsavgift og medlemsavgift som SKAL betales til Vestli IL innen frister.
  • Alle må bidra med transport av spillerne til kamper der det trengs.
  • Alle må hjelpe til på arrangement og dugnader/kakesalg som bringer inntekt til klubben.
  • Gi beskjed til trener/ lagleder hvis spillerne ikke kan møte på trening/kamper.
  • Ellers krever vi god oppførsel og fair play spillere som ikke snakker stygt til med -eller motspillere.
  • Når vi er på kamper eller cup`er så er det dommeren som dømmer og vi retter oss etter det, stygt spill eller lignende kan gi konsekvenser som utestengelse fra kamper/trening.
  • Viktig å melde barna ut av klubben skriftlig, hvis det blir aktuelt. Send mail til jorunn@ekspert.net som er ansvarlig for medlemsregisteret.
Link til innmeldingsskjema: Innmeldingsskjema_og_holdningsavtale_skjemautfylling_NY.pdf

Treningsavgift for 2014
G/J 6-8 årKr. 1550,-
G/J 9-12 år Kr. 1800,-
G/J 13-19 år Kr. 2050,-
A-laget Kr. 2550,-
Oldboys og 7'er senior Kr. 1650,-

Medlemskontingent
Juniormedlem t.o.m. fylte 16 år Kr. 350,-
Seniormedlem f.o.m. fylte 17 årKr. 450,-
Familiemedlemskap Kr. 600,-
(I et familiemedlemskap inngår to foresatte og alle barn på samme adresse.)


Powered by: Bloc