Utstyr og materiell deles inn i personlig utstyr, fellesutstyr og lagutstyr

Personlig utstyr
Med personlig utstyr mener vi fotballutstyr som den enkelte spiller må holde selv. Dette gjelder fotballstøvler, overtrekksdrakt, leggskinn, shorts, strømper og liknende.
Klubben har innkjøpsavtale med Comet sport på på Lillestrøm og materialforvalter er den eneste som har fullmakt til å forplikte klubben og handle på kreditt hos leverandøren.
Den enkelte spiller kan kjøpe personlig utstyr ved å besøke butikken på Lillestrøm. Klubben arrangerer også enkelte kvelder salg hvor det er mulig å få kjøpt personlig utstyr fra det lillee lager klubben holder. Ta kontakt med materialforvalter for å sjekke om det du trenger finnes på klubbens lager.

Klubbkolleksjonen vises her. Priser for varer i klubbkolleksjon vises her. Klubben har 20% rabatt på veiledende priser. Ved besøk i butikken så skal det oppgis at man kommer fra Vestli IL. Butikken gir da 20% rabatt på veiledende pris.

Dersom laget ønsker å bestille personlig utstyr samlet kan lagleder/foreldrekontakt ta kontakt med materialforvalter.Betaling for utstyr samles inn fra spillerne lagleder/foreldrekontak og settes samlet inn på klubbens konto 1600.40.15073 og merkes laget navn. Utfylt bestilling sendes materialforvalter. Når betaling er registrert av klubben sendes bestillingen videre til Comet Sport av materialforvalter.
Bestillingsskjema for personlig utstyr til lag ligger her: Bestillingsskjema_Lag.xlsx

Fellesutstyr
Fellesutstyr er baller, kjegler og treningsvester. Dette utstyret er i utstyrsrommet som trenere har adgang til ved kode-lås. Kode til rommet byttes jevnlig og sendes ut til trenere i klubben.
Trenere gir beskjed til materialforvalter dersom det mangler fellesutstyr.

Lagutstyr
Lagutstyr er utstyr som disponeres av laget og som lagleder har ansvar for. Dette er spillerdrakter (overdel) og førstehjelpsveske. Ta kontakt med materialforvalter dersom dere mangler lagutstyr.

Materialforvalter i Vestli fotball heter: Hans Nilsson. Han treffes sikrest på e-post.
Telefon: 902 71 793 eller e-post: hans.nilsson@getmail.no


No content has been added for this widget. This can be done in the admin.
No content has been added for this widget. This can be done in the admin.
Levert av IdrettenOnline